speed-pipe
kompletny system mikrokanalizacji światłowodowej
ROZWIĄZANIA
System obejmuje:
 
speed-pipe®: mikrorury cienkościenne do instalacji w rurach osłonowych,
speed-pipe® - ground: mikrorury grubościenne do instalacji bezpośrednio w ziemi rurach (alternatywnie w kanalizacji pierwotnej),
speed-pipe®- id: mikrorury LSHF cienkościenne, wewnątrzbudynkowe,
speed-pipe®- id-g: mikrorury LSHF grubościenne, wewnątrzbudynkowe,
speed-pipe®- bundles: wiązki mikrorur cienkościennych do instalacji w kanalizacji pierwotnej,
speed-pipe®- bundles ground : wiązki mikrorur grubościennych do instalacji bezpośrednio w ziemi (alternatywnie w kanalizacji pierwotnej),
      
• DSM, DSM-R: złączki proste i redukcyjne o podwyższonej wytrzymałości do łączenia mikrorur, wodo i gazoszczelne 0,5 bar,
• EBM, EBM-GS: złączki proste do łączenia mikrorur z zainstalowanym w nich kablem, dwudzielne, wodo i gazoszczelne 0,5 bar,
• EBM-R, SRV-M: złącza proste wiązek mikrorur do łączenia wiązek mikrorur, dwudzielne, wodo i gazoszczelne 0,5 bar,
• HRMA: złącza rozgałęźne wiązek mikrorur, dwudzielne, wodo i gazoszczelne 0,5 bar,
       
• EZA-T: uszczelnienia mikrorur (pustych lub z zainstalowanym kablem), dwudzielne, wodo i gazoszczelne 0,5 bar,
• EZA-T: uszczelnienia wiązek mikrorur i rur osłonowych z zainstalowanymi mikrorurami (pustych lub z zainstalowaną mikrokanalizacją / mikrokanalizacją i kablem), dwudzielne, wodo i gazoszczelne 0,5 bar,
• ES: zaślepki serwisowe pustych mikrorur do zaślepiania mikrorur pod ciśnieniem stałym lub chwilowym (np. testy odbiorcze, próby ciśnieniowe)
• KmR: zaślepki mikrorur z funkcją etykiety opisowej,
       
• ADSM, HEO: przepusty ścienne i tuleje osłonowe do wprowadzenia mikrokanalizacji do budynków z zachowaniem wodo i gazoszczelności przepustu wprowadzającego 0,5 bar,
• C-BOX: skrzynie zapasu mikrokabli,
• TBS, LBS: osłony doziemnych odgałęzień mikrorur z wiązek mikrorur typu speed-pipe®- bundles ground z możliwością instalacji markerów kulowych,
• KKHR, EBM: zestaw naprawczy rur kanalizacji kablowej z zainstalowaną mikrokanalizacją, dwudzielne, wodo i gazoszczelne 0,5 bar, pełna wytrzymałość pneumatyczna odtworzonego odcinka rury osłonowej (10 bar),

• NARZĘDZIA: zestaw narzędzi i akcesoriów montażowych do instalacji mikrokanalizacji,System wybudowany zgodnie z zasadami budowy i instalacji dostawcy systemu przez certyfikowanych instalatorów objęty jest wieloletnią gwarancją producenta. 
TECHNOLOGIAROZWIĄZANIA